A generation of creative and premium fashion.

Không bị giới hạn bởi bất kỳ chuẩn mực nào giúp chúng tôi tạo nên những sản phẩm thời trang đặc biệt trên thị trường và mang đậm tính "Davonne".

100%

hài lòng chất lượng& dịch vụ. 

0.8%

 tỷ lệ hàng lỗi.

99%

 tỷ lệ giao hàng đúng tiến độ.

Tập trung nghiên cứuphát triển nhằm tạo ra những sản phẩm đạt tới sự hoàn hảo tuyệt đối giúp chúng tôi đảm bảo hoạt động sản xuất và giá trị thương hiệu của các đối tác.

liên hệ


    Hotline: 090 876 2782