VẢI TÍNH NĂNG

Bắt nguồn từ nhu cầu giữ ấm cho cơ thể, những loại vải thô sơ đầu tiên ra đời. Đưa cuộc sống của con người ngày càng phát triển theo một xu hướng tích cực. Điều đó đồng nghĩa rằng nhu cầu về chất lượng cuộc sống đã được nâng lên một tầm cao mới. Các nhà dệt may sau này đã nghĩ ra những chất liệu vải khác, mang nhiều tính năng hơn được gọi là Vải Tính Năng.

Artemisia – Ngải Cứu

vải ngải cứu

Seawool

vai seawool tron 328x328 1 uai

Taichi Stone – Đá Thái Cực

vải taichi stone

Ginger – Gừng

vai ginger 328x328 1 uai

Bamboo Poly

nhà cung cấp vải bamboo