VẢI TÍNH NĂNG

Bắt nguồn từ nhu cầu giữ ấm cho cơ thể, những loại vải thô sơ đầu tiên ra đời. Đưa cuộc sống của con người ngày càng phát triển theo một xu hướng tích cực. Điều đó đồng nghĩa rằng nhu cầu về chất lượng cuộc sống đã được nâng lên một tầm cao mới. Các nhà dệt may sau này đã nghĩ ra những chất liệu vải khác, mang nhiều tính năng hơn được gọi là Vải Tính Năng.

Artemisia - Ngải Cứu

Seawool

Taichi Stone - Đá Thái Cực

Ginger - Gừng

Bamboo Poly