VẢI DỆT THOI

Vải dệt thoi được tạo ra qua quá trình dệt vải trên máy dệt thoi. Trong đó, hai hệ sợi riêng biệt gọi là sợi dọc và sợi ngang được đan kết hợp với nhau để tạo thành một loại vải.

Vải Viscose

Vải Satin

Vải Chiffon

Vải Voile

Vải Yarn Dyed