ĐỐI TÁC

Giá trị doanh nghiệp luôn là giá trị cốt cơ bản mà Davonne hướng tới cho hệ sinh thái kinh doanh bền vững của chúng tôi. Chúng tôi phát triển và thể hiện tất cả các chiến lược nâng cao chất lượng sản phẩm, giá cả, trải nghiệm giá trị thị trường của công ty và trách nhiệm xã hội. Để duy trì điều này, chúng tôi đã phải đối mặt với những cuộc khủng hoảng như vậy rất nhiều lần trước đây. Khi chúng tôi chuyển từ kinh doanh midstream sang upstream, chúng tôi đã đảm bảo nguồn lực và khách hàng cũng như đối tác có giá trị, được thể hiện qua việc hợp tác với các thương hiệu thời trang có giá trị cao trên thị trường trong nước và quốc tế, chẳng hạn một số nhãn hiệu hàng đầu như: Antonio de Torres, Tommy Hilfinger , May 10, Yody,…